Szkółka Roślin

Sprzedaż hurtowa drzew, krzewów liściastych i iglastych.
 

Szkółka Mój Ogród od pokoleń funkcjonowała jako gospodarstwo sadownicze. W 1989 roku właściciele Elżbieta i Romuald Nowiccy zmienili profil firmy na szkółkarstwo ozdobne. Rozpoczęto produkcję roślin iglastych, liściastych oraz bylin ozdobnych, których odbiorcami byli hurtownicy oraz klienci indywidualni w nowo powstałym w 1990 roku punkcie sprzedaży detalicznej.

Odpowiadając na potrzeby rynku szkółka zaczęła produkować materiał iglasty szczepiony, który stał się z czasem głównym produktem firmy, co przesądziło o specjalizacji w tym kierunku. Produkowana młodzież szczepiona po dzień dzisiejszy znajduje swoich odbiorców w Polsce oraz poza jej granicami.

Od 2000 roku celem poszerzenia asortymentu do działalności szkółki wprowadzono uprawy gruntowe roślin, które w 2006 roku zostały rozwinięte przez synów Tomasza i Michała Nowickich o uprawy o powierzchni 5,5 ha.

Aktualnie szkółka roślin ozdobnych Mój Ogród funkcjonuje jako gospodarstwo rodzinne produkując materiał szkółkarski w pojemnikach na powierzchni 4 ha oraz materiał gruntowy na powierzchni 30 ha. Nasza produkcja sprzedawana jest na rynek krajowy oraz rynki wschodnie. Sukcesy firmy potwierdzają liczne nagrody otrzymane na targach ogrodniczych: Złoty Medal na Krajowej Wystawie Ogrodniczej Poznań 2001 oraz Złoty Medal na Targach Ogrodniczych Gardenia Poznań 2008.

предложение

Питомник „Мой Сад” от поколений функционировал как садоводческое хозяйство. В 1989 году владельцы Елизавета и Ромуальд Новиццы изменили профиль фирмы на декоративное рассадничество. Начали производство растений хвойных, лиственных и декоративных многолетников, которыми получателями были закупщики и индивидуальные клиенты на новосозданнoй в 1990 году розничной торговой точке.

Отвечая на потребности рынка питомник начал производить хвойный привывoчный материал, который стал с годами основным продуктом фирмы, что предопределило о специализации в этом направлении. Произведены молодые саженицы растений до сех пор находят своих получателей в Польше и вне ее границ.

От 2000 года с целью расширить ассортимент к деятельности питомникa Новиццы установили грунтовые обработки растений, которые в 2006 году были развиты сынами Томашoм и Михалом об обработки площадью 5.5 га.

В данный момент питомник декоративных растений „Мой Сад” функционирует как семейное хозяйство производя материал шкулкарски в контейнерах на поверхности 4 га и грунтовой материал на поверхности 30 га. Нашe производство продается на внутренний рынок и восточные рынки. Успехи фирмы подтверждают многие полученные награды на садовых выставках: Золотая Медаль на Отечественной Садовой Выставке Познань 2001 и Золотая Медаль на Садовых Рынках Гардения Познань 2008

Offer

“Mój Ogród” Nursery used to run its business as a farm orchard. In 1989, the owners Elżbieta and Romuald Nowiccy changed the profile of the company into an ornamental nursery. They started to produce conifers, deciduous plants and ornamental perennials, the customers of which were mainly wholesalers and individual clients (at the new retail outlet – founded in 1990).

Responding to the market needs the nursery began to produce coniferous grafted material, which in time became the main product of the company. This determined the specialization in this direction. The products grafted to the present day find their customers in Poland and abroad.

Since 2000 to broaden the range of activities the owners introduced land crops of the plants, which in 2006 were developed by the sons Tomasz and Michal Nowicki on an area of 5.5 hectares.

Currently the Nursery operates as a family farm producing the nursery material in containers on the area of 4 hectares and the land material on the surface of 30 hectares. The production is sold on both domestic market and Eastern markets. The success of the company is confirmed by numerous awards received at the garden fairs : the Gold Medal at the National Horticultural Exhibition Poznań 2001 and the Gold Medal at the Gardenia Horticultural Fair Poznan 2008.

Aktualnie szkółka zajmuje powierzchnię 35 ha z czego:

m² upraw gruntowych

m² upraw pod osłonami

m² mateczniki

m² upraw w pojemnikach

Od 2007 roku szkółka należy do Związku Szkółkarzy Polskich,

co roku bierze też udział w targach organizowanych na terenie kraju.

Nasze produkty znajdują nabywców w kraju i za granicą!

Oferta sprzedaży hurtowej obejmuje

bogaty asortyment gatunków i odmian roślin szczepionych oraz rozmnażanych wegetatywnie:
  • rośliny iglaste młodzież w P9,
  • rośliny iglaste i liściaste w pojemnikach C2, C3, C5, C10, C12, C15, C20 i C25,
  • rośliny iglaste i liściaste – materiał dorosły kopany z gruntu,
  • zrazy krzewów i drzew do szczepienia,
  • byliny i trawy.

Warunki sprzedaży:

Przez sprzedaż hurtową rozumiemy zakup roślin za kwotę powyżej 5000 zł oraz w ilości nie mniejszej niż:

P9

min. 100x

C1,5-C5

min. 50x

C5-C15

min. 10x

C20-C35

min. 5x

BRYŁA

min. 1x

Przy większych zamówieniach możliwość negocjacji cen.

Od 2007 r. należymy do Związku Szkółkarzy Polskich

co jest gwarancją wysokiej jakości i czystości odmianowej roślin.
 

Szkółka jest czynna w dniach:

Styczeń-Luty:
PN-PT: 8:00 – 16:00
SO: nieczynne
ND: nieczynne

Marzec-Październik:
PN-PT: 8:00 – 18:00
SO: 8:00 – 16:00
ND: nieczynne

Listopad:
PN-PT: 8:00 – 16:00
SO: 8:00 – 16:00
ND: nieczynne

Grudzień:
PN-PT: 8:00 – 18:00
SO: 8:00 – 16:00
ND: czynne w niedziele handlowe 8:00 – 14:00

Kraśnica Kolonia 28 – koło Konina
62-590 Golina

tel./fax: 63 245 01 39